STRONA W PRZEBUDOWIE

5 5

ERNST HAAS

"Istnieją dwa rodzaje fotografów: tacy, którzy komponują zdjęcia, i tacy, którzy je robią. Pierwsi pracują w pracowniach, dla drugich świat jest pracownią..."